Pričvrščivaći za visoka opterećenja

 

752 03 D

Metalno sidro bez vijka čelično i inox s unutrašnjim navojem od M6 do M16
8x25 do 20x65

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

753 00 D

Sidreni vijak - čelični i inox A4 dimenzija od 6x45 do 20x215

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

779 00 D

Čelično i inox A2 sidro za vijke M6 do M16
12x50 do 24x90

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

783 00 D

Čelično sidro s očnim vijkom unutrašnjeg promjera od 10 do 23 mm
12x50 do 24x90

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

744 00 D

Čelično sidro s četiri ekspanziona sektora za vijke M6 do M12
10x40 do 20x80

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

744 13 D

Čelično sidro s četiri ekspanziona sektora s kovanom kukom na vijku od M6 do M12
10x40 do 20x80

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

744 14 D

Čelično sidro s četiri ekspanziona sektora s kovanim očnim vijkom od M6 do M12
10x40 do 20x80

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

793 00 D TESTANERA

Posebno dizajnirano sidro dvostruke ekspanzije za deblje objekte pričvršćivanja
10x70 do 24x215

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

776 07 D

Pričvršćivač za skele s metalnim sidrom unutrašnji promjer očnog vijka - 50 mm
16x130 i 16x180

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

776 06 D

Pričvršćivač za skele s najlonskim tiplom unutrašnji promjer očnog vijka - 50 mm
16x160

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok