Pričvrščivaći za izolacijski materijal

 

619 05 O

Polipropilenski držač krute izolacije koji se postavlja laganim udarcem; glava - 50 mm

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

619 11 O

Polipropilenski držač mekšeg izolacijskog materijala s diskom promjera 90 mm, postavlja se laganim udarcem

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

619 12 O

Polipropilenski držač težeg izolacijskog materijala s diskom promjera 50 mm, učvršćuje se ekspanzijskim čavlom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

619 17 O

Polipropilenski držač teže i tvrđe izolacije s diskom promjera 50 mm učvršćuje se ekspanzijskim PP čavlom

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok  

 

352 10 M

Držač krute izolacije s čavlom za postavljanje na drvene podloge

vrsta podloge
beton plinobeton
puna opeka gips-karton ploče
polušuplja opeka panel-ploče i metalni profili
polušuplji betonski blok